Hvor mange ganger større blir Norge om vi tar med havområdene?