Utforsk Havbrukssenteret

Røvær Havbrukssenter – et hav av muligheter

På Røvær Havbrukssenter får du vite mer om havnasjonen Norge, og hvordan vi har utviklet oss til å bli en verdensledende produsent av laks.

Visste du at hvert 10. minutt, hver dag, hele året, ruller en trailer fullastet av laks over norskegrensen?

Havbruk er en stor og viktig næring langs kysten vår, og på havbrukssenteret lærer du mer om moderne havbruk. Du blir også kjent med smådyr, sjøfugl og fisk som lever rundt Røvær.

Utstillingen er kompakt, og gir en enkel innføring i store og spennende tema som havbruk, historie, miljø og naturforhold. Det er skjermer for fordypning, spill og aktiviteter. 

Noen høydepunkter

  • Spill «Happy laks» og ta havbruks-quiz’en
  • Se filmen «Under overflaten»
  • Besøk akvariene på Tranhuset
  • Ta interesse- og yrkestesten og finn din jobb i havbruk
  • Bli med ut på havbruksanlegget

 

 

 

Røvær Fjordbruk

Nærheten til gode fiskeplasser har gjort at mennesker gjennom tusenvis av år har søkt til Røvær. Det har vært drevet havbruk her siden 1997, da Røvær Fiskefarm startet med kveite. I 2002 fikk selskapet konsesjon for oppdrett av laks, og byttet navn til Røvær Fjordbruk. Alsaker Fjordbruk kom inn på eiersiden, og Røvær Fjordbruk ble et datterselsap i konsernet. Alsaker Fjordbruk er en av Norges ledende produsenter av laks, og har hovedkontor på Onarheim på Tysnes.

 

Rogalands første visningssenter for akvakultur

Røvær  er kjent for et historisk rikt sildefiske, eget kulturhotell og komlekafé. Helt siden 80-tallet har elever reist på leirskole for å lære om fiske og seiling ute i havgapet.

Visningssenteret på Røvær blir det første i Rogaland, og har et potensiale til å ta imot 15-20 000 besøkende i året

Det er Røvær Fjordbruk og Alsaker Fjordbruk som står bak Røvær Havbrukssenter. Arbeidet med å få et visningssenter startet i 2014, og i september 2016 ble Røvær Fjordbruk AS tildelt en visningstillatelse. I mai 2017 kom den endelige godkjenningen av senterets utseende og innhold, og byggingen kunne starte.

Visningssentrene skal øke kunnskapen om akvakultur hos publikum, være med på å bygge et godt omdømme for næringen, og bidra til at flere får øynene opp for alle mulighetene i havet. I følge Fiskeridirektoratet er det ikke enkelt å få en slik visningstillatelse:

«Kun de beste teknologiske og driftsmessige representanter for oppdrettsnæringen vil kunne forvente å få innvilget en søknad om tillatelse».

Havbrukssenteret samarbeider med Haugesund kommune, leirskolen på Røvær, Røvær Kulturhotell, Stiftelsen Røvær Sjøhus, Destinasjon Haugesund og Haugalandet, Haugaland Vekst, og andre lokale og regionale aktører.

Samarbeidspartnere