Hvor mange stammer av villaks var grunnlaget for avl av norsk laks?