Hvor ofte har frisk, voksen laks i havbruk besøk av veterinær?