Nyheter

Hva er mest populært når franskmenn bestiller mat hjem på døra?

Hvor mange land selger Norge sjømat til?

Hvilken fisk kalles for «havets sølv»?

Hva heter den mest kjente fisken som spiser lus av laksen?

Hvilken fisk har skjegg?

Når kom det fyrstasjon på Røværholmen?

Når ble Alsaker Fjordbruk grunnlagt?

Hvor stor del av en merd er fylt med laks?

Hvor lang tid bruker en laks i havbruk på å vokse seg slakteklar?

Hvor mye av sushien i verden inneholder laks?